Hiển thị tất cả 6 kết quả

Một góc nhỏ Ann Quán gợi nhớ về những món quà sáng, quà xế tuổi thơ của những người con xa quê… ngày bé vẫn mỗi ngày đợi mong những món đồ ăn ấy…

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÒ SỐT VANG

105.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN BUNG NAM ĐỊNH CHẢ XƯƠNG SÔNG

99.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN CÁ NAM ĐỊNH

89.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN MỌC SƯỜN

89.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN ỐC DỌC MÙNG

89.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

CHÂN GIÒ GIẢ CẦY

105.000