Hiển thị tất cả 12 kết quả

KHAI VỊ

BẮP BÒ MUỐI

229.000 
179.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN BUNG NAM ĐỊNH CHẢ XƯƠNG SÔNG

99.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN CÁ NAM ĐỊNH

89.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN MỌC SƯỜN

89.000 

HÀNG QUÀ ANN QUÁN | 07H00 - 21H00

BÚN ỐC DỌC MÙNG

89.000 
169.000 
139.000 
129.000 
90.000 
129.000 
155.000